Pris

PRIS

Priser og alminnelige betingelser

 

Salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid. Mine timepriser er fra kr 1.100,- eks. mva./ kr 1.375,- inkl. mva. til kr .1.500,- eks. mva/ kr 1.875,- inkl. mva.

 

Timeprisen reguleres etter sakens kompleksitet og arbeid utført av advokat. I tillegg kommer utlegg for andre utgifter i saken, herunder rettsgebyr etc. For enkelte oppdrag, bla testament, ektepakt, eiendomsoverdragelser m.m., tilbys bistand til fastpris.

 

Alle mine klienter får signert oppdragsbekreftelse før oppdraget starter. Her gir jeg deg også min oppfatning av saken din.

 

Jeg arbeider effektivt, er oppdatert på rettspraksis og gjeldende rett og holder deg løpende orientert om saken din under hele oppdragstiden.

 

Mange av mine klienter får dekket sine utgifter til advokatbistand på sin boligforsikring, bil eller båt. Jeg kan sjekker det rutinemessig for deg.

 

Du er velkommen til å kontakte meg for nærmere informasjon og avtale.

Advokat Joakim Stensland