Pris

Min timepris er fra kr. 1.200 pluss mva til sammen kr. 1.500,-.

 

Alle mine klienter får signert oppdragsbekreftelse før oppdraget starter. Her gir jeg deg også min oppfatning av saken din. Jeg arbeider effektivt, er oppdatert på rettspraksis og gjeldende rett og holder deg løpende orientert om saken din under hele oppdragstiden.

 

Mange av mine klienter får dekket sine utgifter til advokatbistand på sin boligforsikring. Jeg kan sjekker det rutinemessig for deg.

 

Du er velkommen til å kontakte meg for nærmere informasjon og avtale.

Advokat Joakim Stensland

PRIS