Kontrakt og oppgjør

SALG AV BOLIG | KONTRAKT- OG OPPGJØROPPDRAG


Jeg tilbyr kontrakt- og oppgjørsoppdrag til kjøpere og selgere (selgere som har solgt boligen sin selv) av fast eiendom til fast pris fra KR 7.900,-


Det inkluderer fullt oppgjør, hvor jeg blandt annet  tilpasser kjøpekontrakt ditt salg sånn at du unngår reklamasjoner senere, sjekker heftelser, og sletter heftelser, forestår tinglysing og overskjøter eiendommen til nye eier og utbetaler oppgjøret til selger.

HVORFOR VELGE MEG?


Jeg har siden 2007 hatt mer enn 260 oppgjørsoppdrag for kjøpere og selgere rundt i hele landet. Mine rutiner er innarbeidet og effektive, du vil derfor føle deg godt ivaretatt. Jeg har tegnet en egen ansvarsforsikring for mottagelse av kjøpesum på klientkonto og jeg er autorisert av Finanstilsynet med bevilling til å tilby eiendomsoppgjør.


  • Jeg tilpasser kjøpekontrakten ditt salg, sånn at du unngår reklamasjoner senere.
  • Jeg kan tilby deg eierskifteforsikring
  • Jeg utbetaler oppgjøret meget raskt
  • Jeg er tilgjengelig på telefon 7 dager i uken om det skulle være noen spørsmål underveis.


EIERSKIFTEFORSIKRING


Du kan tegne eierskifteforsikring via meg. Jeg snakker med deg og stiller deg ulike spørsmål for å kunne gi deg en anbefaling om det er noe du bør benytte deg av. Det er ikke i alle salg av det er nødvendig å nen eiskieforsikring. Dukan lese mer om eirskifteforsikring her.


Eierskifteforsikring koster ca KR 4000 per millionkroner.

TINGLYSING OG UTBETALING AV OPPGJØRET


Jeg utbetaler oppgjører til deg ca 6 virkedager etter at skjøte og pantedokumentet til kjøpers bank er tinglyst hos Statens kartverk.


Normalt postgang kan komme i tillegg til disse dagene. 

FORBRUKERRÅDET ANBEFALER AT DU BRUKER ADVOKAT TIL OPPGJØRET


Forbrukerrådet har samlet en liste over viktig informasjon du som selger burde innhente før du selger boligen din, listen finner du her.


Det fremgår her i punkt 10 at Forbrukerrådet anbefaler selger å bruke en advokat til å forestå det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger.