Fast Eiendom

ADVOKATHJELP I BYGGEPROSJEKTER - FAST EIENDOM

Jeg har spesiell kompetanse på området byggeprosjekter. Min advokathjelp til deg er her grunnleggende forankret i mine praktiske kunnskaper om bygging og rehabilitering av fast eiendom i forhold til rettsreglene vi har og ikke minst min interesse for faget.

 

Advokatbistand med byggeprosjekter på fast eiendom krever kunnskap om både offentlig- og privatrettslige lovregler.

 

Et felles kjennetegn er offentligrettslig bestemmelser, normer og krav for utførelse og metoder som gjennom søknadsordninger, påbud og forbud skal sikre privatpersoner og byggherre et kvalitetssikret sluttresultat på arbeidene. Imidlertid oppstår det dessverre alt for ofte avvik på god håndverkmessig utførelse.

 

På den samme måten setter privatrettslig regelverk som eksempel kontrakten med entreprenør bestemmelser for utførelse av arbeidene.

 

Jeg tilbyr bistand med reklamasjoner, fremsetting av krav, søknader, ansvarsretter, byggemøter, forhandlinger med kontraktsparter, utarbeidelse av vurdering av kvalitet på arbeid, hvor min vurdering tar utgangspunkt i avtalen for prosjektet, regelverket som gjelder for byggingen, byggdetaljbladene fra SINTEF Byggforsk, aktuelle Norske standarder og produktdokumentasjon.

 

Ta gjerne kontakt med meg for en uforpliktende samtale. Min klienter er boligselskaper, stiftelser, privatpersoner og bedrifter.

 

Advokat Joakim Stensland