FAST EIENDOM | SKATT PÅ SALG AV BOLIG TIL EIENDOMSUTVIKLER

Flere boliger selges til eiendomsutviklere til en høy pris. Prisen kan ofte være vesentlig høyere enn salg til forbruker. Ettersom eiendomsutvikler skal utnytte eiendommen, enten med å dele den opp eller bygge flere enheter der skal han også få mer igjen for den når den senere skal selges.


Gevinst på salg av bolig er skattepliktig. Skattesatsen er for inntektsåret 2017 på 24 %. Men gevinst på salg av bolig er unntatt fra skatt om selger har bodd og eid boligen i minst ett av de siste to årene før salget finner sted.


Fra dette følger det at om du selger en tomt gjelder ikke det samme unntaket fra å betale skatt på gevinsten. Dette kan slå uheldig ut for selgere av en bolig med stor tomt fordi det da kan bli snakk om skatt på den delen av tomten som ikke utgjør en naturlig arrondert del av boligen.


Om salget av din bolig også vil utløse skatt ved salg av tomt må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.


Jeg kan bistå deg med skattespørsmål ved salg av bolig til eiendomsutvikler. Skattespørsmål må du avklare i forkant av et salg. Ikke etter at du har solgt. Planlegg derfor salget ditt og vurder skattespørsmålet for å betale minst mulig skatt.   


Advokat Joakim Stensland