HEVD | TRUMFER TINGLYST EIENDOMSGRENSE

Husk at eldre dokumenter som fastsetter grenser kan trumfes av bruk som bekrefter at partene mente noe annet eller av grensehevd. Grensehevd er praktisk viktig i slike saker. Tinglysning har ikke noen rettsvirkning vedrørende faktiske forhold, dvs. f eks. hvor en grense konkret går. Selv om dokumentet med en grense er inntatt i et tinglyst dokument så gir ikke tinglysningen noe ekstra ut over det at dokumentet er et bevis for hva noen mente på et tidspunkt.


Jeg er lidenskaplig interessert i mitt fag som advokat i eiendomsretten og jeg har opparbeidet meg betydelig praktisk og teoretisk erfaring med spørsmål innenfor faget.


Advokat Joakim Stensland