FORSIKRING | VANNSKADER

Boligforsikring dekker ikke alle typer vannskader, men de fleste forsikringer gir erstatning mot vannskade hvis årsaken er plutselig og utilsiktet. Jeg kan hjelpe deg med å avgjøre hva forsikringen din skal dekke og navigere i konflikter med hensyn til omfang og reparasjonskostnader. For en gratis konsultasjon og inspeksjon, ring meg idag på + 47 922 100 27.


Advokat Joakim Stensland