Rettsområder

MINE RETTSOMRÅDER

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Arbeidsrett
  • Bank og forsikringsrett
  • Offentlig- og forvaltningsrett
  • Konstitusjonelle rettigheter og menneskerettigheter

Advokat Joakim Stensland